دسته بندی محصولات

31 کالا مرتبط
لپ تاپ ایسر مدل Aspire 3 A315 Core i5(1235U)-8GB-256GB SSD-2GB(MX550)-FULL HD
لپ تاپ ایسر مدل Aspire 3 A315 Core i5(1235U)-8GB-256GB SSD-2GB(MX550)-FULL HD
5/5
لپ تاپ ایسر مدل Aspire 3 A315 Core i5(1235U)-8GB-256GB SSD-2GB(MX550)-FULL HD
30,100,000تومان
لپ تاپ ایسر مدل Aspire 3 A315 Core i5(1235U)-32GB-1TB+256GB SSD-2GB(MX550)-FULL HD
لپ تاپ ایسر مدل Aspire 3 A315 Core i5(1235U)-32GB-1TB+256GB SSD-2GB(MX550)-FULL HD
4.5/5
لپ تاپ ایسر مدل Aspire 3 A315 Core i5(1235U)-32GB-1TB+256GB SSD-2GB(MX550)-FULL HD
34,600,000تومان
لپ تاپ ایسر مدل Aspire 3 A315 Core i5(1235U)-20GB-512GB SSD-2GB(MX550)-FULL HD
لپ تاپ ایسر مدل Aspire 3 A315 Core i5(1235U)-20GB-512GB SSD-2GB(MX550)-FULL HD
5/5
لپ تاپ ایسر مدل Aspire 3 A315 Core i5(1235U)-20GB-512GB SSD-2GB(MX550)-FULL HD
32,600,000تومان
لپ تاپ ایسر مدل Aspire 3 A315 Core i5(1235U)-16GB-512GB SSD-2GB(MX550)-FULL HD
لپ تاپ ایسر مدل Aspire 3 A315 Core i5(1235U)-16GB-512GB SSD-2GB(MX550)-FULL HD
4.5/5
لپ تاپ ایسر مدل Aspire 3 A315 Core i5(1235U)-16GB-512GB SSD-2GB(MX550)-FULL HD
32,100,000تومان
لپ تاپ ایسر مدل Aspire 3 A315 Core i5(1235U)-32GB-1TB+512GB SSD-2GB(MX550)-FULL HD
لپ تاپ ایسر مدل Aspire 3 A315 Core i5(1235U)-32GB-1TB+512GB SSD-2GB(MX550)-FULL HD
5/5
لپ تاپ ایسر مدل Aspire 3 A315 Core i5(1235U)-32GB-1TB+512GB SSD-2GB(MX550)-FULL HD
35,600,000تومان
لپ تاپ ایسر مدل Aspire 3 A315 Core i5(1235U)-16GB-1TB+512GB SSD-2GB(MX550)-FULL HD
لپ تاپ ایسر مدل Aspire 3 A315 Core i5(1235U)-16GB-1TB+512GB SSD-2GB(MX550)-FULL HD
4/5
لپ تاپ ایسر مدل Aspire 3 A315 Core i5(1235U)-16GB-1TB+512GB SSD-2GB(MX550)-FULL HD
34,100,000تومان
لپ تاپ ایسر مدل Aspire 3 A315 Core i5(1235U)-8GB-1TB+256GB SSD-2GB(MX550)-FULL HD
لپ تاپ ایسر مدل Aspire 3 A315 Core i5(1235U)-8GB-1TB+256GB SSD-2GB(MX550)-FULL HD
5/5
لپ تاپ ایسر مدل Aspire 3 A315 Core i5(1235U)-8GB-1TB+256GB SSD-2GB(MX550)-FULL HD
32,100,000تومان
لپ تاپ ایسر مدل Aspire 3 A315 Core i5(1235U)-8GB-1TB+512GB SSD-2GB(MX550)-FULL HD
لپ تاپ ایسر مدل Aspire 3 A315 Core i5(1235U)-8GB-1TB+512GB SSD-2GB(MX550)-FULL HD
5/5
لپ تاپ ایسر مدل Aspire 3 A315 Core i5(1235U)-8GB-1TB+512GB SSD-2GB(MX550)-FULL HD
33,100,000تومان
لپ تاپ ایسر مدل Aspire 3 A315 Core i5(1235U)-32GB-256GB SSD-2GB(MX550)-FULL HD
لپ تاپ ایسر مدل Aspire 3 A315 Core i5(1235U)-32GB-256GB SSD-2GB(MX550)-FULL HD
5/5
لپ تاپ ایسر مدل Aspire 3 A315 Core i5(1235U)-32GB-256GB SSD-2GB(MX550)-FULL HD
32,600,000تومان
لپ تاپ ایسر مدل Aspire 3 A315 Core i5(1235U)-8GB-512GB SSD-2GB(MX550)-FULL HD
لپ تاپ ایسر مدل Aspire 3 A315 Core i5(1235U)-8GB-512GB SSD-2GB(MX550)-FULL HD
4.5/5
لپ تاپ ایسر مدل Aspire 3 A315 Core i5(1235U)-8GB-512GB SSD-2GB(MX550)-FULL HD
31,100,000تومان
لپ تاپ ایسر مدل Nitro V 15 ANV15 Core i5(13420H)-8GB-512GB SSD-6GB(RTX3050)-FULL HD
لپ تاپ ایسر مدل Nitro V 15 ANV15 Core i5(13420H)-8GB-512GB SSD-6GB(RTX3050)-FULL HD
5/5
لپ تاپ ایسر مدل Nitro V 15 ANV15 Core i5(13420H)-8GB-512GB SSD-6GB(RTX3050)-FULL HD
42,200,000تومان
لپ تاپ ایسر مدل Aspire 3 A315 Core i5(1235U)-20GB-1TB+512GB SSD-2GB(MX550)-FULL HD
لپ تاپ ایسر مدل Aspire 3 A315 Core i5(1235U)-20GB-1TB+512GB SSD-2GB(MX550)-FULL HD
4.5/5
لپ تاپ ایسر مدل Aspire 3 A315 Core i5(1235U)-20GB-1TB+512GB SSD-2GB(MX550)-FULL HD
34,600,000تومان
لپ تاپ ایسر مدل Aspire 3 A315 Core i5(1235U)-32GB-512GB SSD-2GB(MX550)-FULL HD
لپ تاپ ایسر مدل Aspire 3 A315 Core i5(1235U)-32GB-512GB SSD-2GB(MX550)-FULL HD
4/5
لپ تاپ ایسر مدل Aspire 3 A315 Core i5(1235U)-32GB-512GB SSD-2GB(MX550)-FULL HD
33,600,000تومان
لپ تاپ ایسر مدل Nitro V 15 ANV15 Core i7(13620H)-16GB-512GB SSD-6GB(RTX4050)-FULL HD
لپ تاپ ایسر مدل Nitro V 15 ANV15 Core i7(13620H)-16GB-512GB SSD-6GB(RTX4050)-FULL HD
4/5
لپ تاپ ایسر مدل Nitro V 15 ANV15 Core i7(13620H)-16GB-512GB SSD-6GB(RTX4050)-FULL HD
57,700,000تومان
لپ تاپ ایسر مدل Aspire 3 A315 Core i5(1235U)-16GB-1TB+256GB SSD-2GB(MX550)-FULL HD
لپ تاپ ایسر مدل Aspire 3 A315 Core i5(1235U)-16GB-1TB+256GB SSD-2GB(MX550)-FULL HD
4/5
لپ تاپ ایسر مدل Aspire 3 A315 Core i5(1235U)-16GB-1TB+256GB SSD-2GB(MX550)-FULL HD
33,100,000تومان
لپ تاپ ایسر مدل Nitro V 15 ANV15 Core i7(13620H)-16GB-512GB SSD-6GB(RTX3050)-FULL HD
لپ تاپ ایسر مدل Nitro V 15 ANV15 Core i7(13620H)-16GB-512GB SSD-6GB(RTX3050)-FULL HD
4.5/5
لپ تاپ ایسر مدل Nitro V 15 ANV15 Core i7(13620H)-16GB-512GB SSD-6GB(RTX3050)-FULL HD
53,700,000تومان
لپ تاپ ایسر مدل Aspire 7 A715 Core i5(12450H)-8GB-512GB SSD-4GB(RTX3050)-FULL HD
لپ تاپ ایسر مدل Aspire 7 A715 Core i5(12450H)-8GB-512GB SSD-4GB(RTX3050)-FULL HD
4/5
لپ تاپ ایسر مدل Aspire 7 A715 Core i5(12450H)-8GB-512GB SSD-4GB(RTX3050)-FULL HD
38,700,000تومان
لپ تاپ ایسر مدل Aspire 3 A315 Core i5(1235U)-20GB-256GB SSD-2GB(MX550)-FULL HD
لپ تاپ ایسر مدل Aspire 3 A315 Core i5(1235U)-20GB-256GB SSD-2GB(MX550)-FULL HD
4.5/5
لپ تاپ ایسر مدل Aspire 3 A315 Core i5(1235U)-20GB-256GB SSD-2GB(MX550)-FULL HD
31,600,000تومان
لپ تاپ ایسر مدل Aspire 3 A315 Core i5(1235U)-16GB-256GB SSD-2GB(MX550)-FULL HD
لپ تاپ ایسر مدل Aspire 3 A315 Core i5(1235U)-16GB-256GB SSD-2GB(MX550)-FULL HD
5/5
لپ تاپ ایسر مدل Aspire 3 A315 Core i5(1235U)-16GB-256GB SSD-2GB(MX550)-FULL HD
31,100,000تومان
لپ تاپ ایسر مدل Aspire 3 A315 Core i5(1235U)-20GB-1TB+256GB SSD-2GB(MX550)-FULL HD
لپ تاپ ایسر مدل Aspire 3 A315 Core i5(1235U)-20GB-1TB+256GB SSD-2GB(MX550)-FULL HD
4.5/5
لپ تاپ ایسر مدل Aspire 3 A315 Core i5(1235U)-20GB-1TB+256GB SSD-2GB(MX550)-FULL HD
33,600,000تومان
ناموجود
لپ تاپ ایسر مدل Nitro 5 AN515 Core i7(12700H)-32GB-1TB SSD-6GB(RTX3060)-QHD
لپ تاپ ایسر مدل Nitro 5 AN515 Core i7(12700H)-32GB-1TB SSD-6GB(RTX3060)-QHD
4.1/5
لپ تاپ ایسر مدل Nitro 5 AN515 Core i7(12700H)-32GB-1TB SSD-6GB(RTX3060)-QHD
ناموجود
لپ تاپ ایسر مدل Nitro 5 AN515 Core i7(12700H)-16GB-1TB SSD-6GB(RTX3060)-QHD
لپ تاپ ایسر مدل Nitro 5 AN515 Core i7(12700H)-16GB-1TB SSD-6GB(RTX3060)-QHD
4.1/5
لپ تاپ ایسر مدل Nitro 5 AN515 Core i7(12700H)-16GB-1TB SSD-6GB(RTX3060)-QHD
ناموجود
لپ تاپ ایسر مدل Nitro 5 AN515 Core i7(12700H)-32GB-2TB SSD-6GB(RTX3060)-QHD
لپ تاپ ایسر مدل Nitro 5 AN515 Core i7(12700H)-32GB-2TB SSD-6GB(RTX3060)-QHD
4/5
لپ تاپ ایسر مدل Nitro 5 AN515 Core i7(12700H)-32GB-2TB SSD-6GB(RTX3060)-QHD
ناموجود
لپ تاپ ایسر مدل Nitro 5 AN515 Core i7(12700H)-32GB-1TB SSD-8GB(RTX3070)-FULL HD
لپ تاپ ایسر مدل Nitro 5 AN515 Core i7(12700H)-32GB-1TB SSD-8GB(RTX3070)-FULL HD
4.2/5
لپ تاپ ایسر مدل Nitro 5 AN515 Core i7(12700H)-32GB-1TB SSD-8GB(RTX3070)-FULL HD

فروشگاه اینترنتی بانی نو (banino) - بانی خدمات نو | قیمت و خرید لپ تاپ، مادربرد ، قطعات کامپیوتر ، و .. | معتبرترین برندها با گارانتی اصلی