دسته بندی محصولات

100 کالا مرتبط
لپ تاپ اچ پی مدل Victus 15 Core i5(13420H)-32GB-1TB SSD-6GB(RTX3050)
لپ تاپ اچ پی مدل Victus 15 Core i5(13420H)-32GB-1TB SSD-6GB(RTX3050)
4/5
لپ تاپ اچ پی مدل Victus 15 Core i5(13420H)-32GB-1TB SSD-6GB(RTX3050)
49,500,000تومان
لپ تاپ اچ پی مدل ProBook 450 G9 Core i7(1255U)-32GB-1TB SSD-2GB(MX570)-Full HD
لپ تاپ اچ پی مدل ProBook 450 G9 Core i7(1255U)-32GB-1TB SSD-2GB(MX570)-Full HD
4.5/5
لپ تاپ اچ پی مدل ProBook 450 G9 Core i7(1255U)-32GB-1TB SSD-2GB(MX570)-Full HD
53,900,000تومان
لپ تاپ اچ پی مدل FD0371nia Core i7(1355U)-16GB-1TB SSD-2GB(MX570)-Full HD
لپ تاپ اچ پی مدل FD0371nia Core i7(1355U)-16GB-1TB SSD-2GB(MX570)-Full HD
4/5
لپ تاپ اچ پی مدل FD0371nia Core i7(1355U)-16GB-1TB SSD-2GB(MX570)-Full HD
44,200,000تومان
لپ تاپ اچ پی مدل ProBook 450 G9 Core i7(1255U)-16GB-1TB SSD-2GB(MX570)-Full HD
لپ تاپ اچ پی مدل ProBook 450 G9 Core i7(1255U)-16GB-1TB SSD-2GB(MX570)-Full HD
4/5
لپ تاپ اچ پی مدل ProBook 450 G9 Core i7(1255U)-16GB-1TB SSD-2GB(MX570)-Full HD
51,600,000تومان
لپ تاپ اچ پی مدل FD0371nia Core i7(1355U)-8GB-1TB SSD-2GB(MX570)-Full HD
لپ تاپ اچ پی مدل FD0371nia Core i7(1355U)-8GB-1TB SSD-2GB(MX570)-Full HD
4.5/5
لپ تاپ اچ پی مدل FD0371nia Core i7(1355U)-8GB-1TB SSD-2GB(MX570)-Full HD
42,600,000تومان
لپ تاپ اچ پی مدل FD0371nia Core i7(1355U)-16GB-512GB SSD-2GB(MX570)-Full HD
لپ تاپ اچ پی مدل FD0371nia Core i7(1355U)-16GB-512GB SSD-2GB(MX570)-Full HD
5/5
لپ تاپ اچ پی مدل FD0371nia Core i7(1355U)-16GB-512GB SSD-2GB(MX570)-Full HD
40,100,000تومان
لپ تاپ اچ پی مدل Victus 15 Core i5(13420H)-8GB-512GB SSD-6GB(RTX3050)
لپ تاپ اچ پی مدل Victus 15 Core i5(13420H)-8GB-512GB SSD-6GB(RTX3050)
4.5/5
لپ تاپ اچ پی مدل Victus 15 Core i5(13420H)-8GB-512GB SSD-6GB(RTX3050)
45,000,000تومان
لپ تاپ اچ پی مدل FD0336nia Core i3(1315U)-8GB-512GB SSD-INTEL-Full HD
لپ تاپ اچ پی مدل FD0336nia Core i3(1315U)-8GB-512GB SSD-INTEL-Full HD
5/5
لپ تاپ اچ پی مدل FD0336nia Core i3(1315U)-8GB-512GB SSD-INTEL-Full HD
23,200,000تومان
لپ تاپ اچ پی مدل ProBook 450 G9 Core i7(1255U)-8GB-512GB SSD-2GB(MX570)-Full HD
لپ تاپ اچ پی مدل ProBook 450 G9 Core i7(1255U)-8GB-512GB SSD-2GB(MX570)-Full HD
4.5/5
لپ تاپ اچ پی مدل ProBook 450 G9 Core i7(1255U)-8GB-512GB SSD-2GB(MX570)-Full HD
46,000,000تومان
لپ تاپ اچ پی مدل ProBook 450 G9 Core i7(1255U)-16GB-512GB SSD-2GB(MX570)-Full HD
لپ تاپ اچ پی مدل ProBook 450 G9 Core i7(1255U)-16GB-512GB SSD-2GB(MX570)-Full HD
4/5
لپ تاپ اچ پی مدل ProBook 450 G9 Core i7(1255U)-16GB-512GB SSD-2GB(MX570)-Full HD
48,400,000تومان
لپ تاپ اچ پی مدل Victus 15 Core i5(13420H)-16GB-1TB SSD-6GB(RTX3050)
لپ تاپ اچ پی مدل Victus 15 Core i5(13420H)-16GB-1TB SSD-6GB(RTX3050)
5/5
لپ تاپ اچ پی مدل Victus 15 Core i5(13420H)-16GB-1TB SSD-6GB(RTX3050)
47,200,000تومان
لپ تاپ اچ پی مدل Victus 15 Core i5(13420H)-16GB-512GB SSD-6GB(RTX3050)
لپ تاپ اچ پی مدل Victus 15 Core i5(13420H)-16GB-512GB SSD-6GB(RTX3050)
4.5/5
لپ تاپ اچ پی مدل Victus 15 Core i5(13420H)-16GB-512GB SSD-6GB(RTX3050)
45,700,000تومان
لپ تاپ اچ پی مدل FD0336nia Core i3(1315U)-8GB-1TB SSD-INTEL-Full HD
لپ تاپ اچ پی مدل FD0336nia Core i3(1315U)-8GB-1TB SSD-INTEL-Full HD
4/5
لپ تاپ اچ پی مدل FD0336nia Core i3(1315U)-8GB-1TB SSD-INTEL-Full HD
24,600,000تومان
لپ تاپ اچ پی مدل ProBook 450 G9 Core i5(1235U)-8GB-512GB SSD-2GB(MX570)-Full HD
لپ تاپ اچ پی مدل ProBook 450 G9 Core i5(1235U)-8GB-512GB SSD-2GB(MX570)-Full HD
4/5
لپ تاپ اچ پی مدل ProBook 450 G9 Core i5(1235U)-8GB-512GB SSD-2GB(MX570)-Full HD
38,000,000تومان
لپ تاپ اچ پی مدل FD0336nia Core i3(1315U)-8GB-256GB SSD-INTEL-Full HD
لپ تاپ اچ پی مدل FD0336nia Core i3(1315U)-8GB-256GB SSD-INTEL-Full HD
5/5
لپ تاپ اچ پی مدل FD0336nia Core i3(1315U)-8GB-256GB SSD-INTEL-Full HD
21,600,000تومان
لپ تاپ اچ پی مدل FD0336nia Core i3(1315U)-16GB-1TB SSD-INTEL-Full HD
لپ تاپ اچ پی مدل FD0336nia Core i3(1315U)-16GB-1TB SSD-INTEL-Full HD
4/5
لپ تاپ اچ پی مدل FD0336nia Core i3(1315U)-16GB-1TB SSD-INTEL-Full HD
26,200,000تومان
لپ تاپ اچ پی مدل FD0371nia Core i7(1355U)-8GB-512GB SSD-2GB(MX570)-Full HD
لپ تاپ اچ پی مدل FD0371nia Core i7(1355U)-8GB-512GB SSD-2GB(MX570)-Full HD
4.5/5
لپ تاپ اچ پی مدل FD0371nia Core i7(1355U)-8GB-512GB SSD-2GB(MX570)-Full HD
38,600,000تومان
لپ تاپ اچ پی مدل FD0336nia Core i3(1315U)-4GB-256GB SSD-INTEL-Full HD
لپ تاپ اچ پی مدل FD0336nia Core i3(1315U)-4GB-256GB SSD-INTEL-Full HD
5/5
لپ تاپ اچ پی مدل FD0336nia Core i3(1315U)-4GB-256GB SSD-INTEL-Full HD
20,600,000تومان
ناموجود
لپ تاپ اچ پی مدل Omen 16-C0002DX Ryzen 7(5800H)-16GB-1TB SSD-8GB(RX6600M)
لپ تاپ اچ پی مدل Omen 16-C0002DX Ryzen 7(5800H)-16GB-1TB SSD-8GB(RX6600M)
4.7/5
لپ تاپ اچ پی مدل Omen 16-C0002DX Ryzen 7(5800H)-16GB-1TB SSD-8GB(RX6600M)
ناموجود
لپ تاپ اچ پی مدل DY5131wm Core i3(1215U)-8GB-512GB SSD-INTEL-Full HD
لپ تاپ اچ پی مدل DY5131wm Core i3(1215U)-8GB-512GB SSD-INTEL-Full HD
4/5
لپ تاپ اچ پی مدل DY5131wm Core i3(1215U)-8GB-512GB SSD-INTEL-Full HD
ناموجود
لپ تاپ اچ پی مدل FD0362nia Core i5(1334U)-16GB-1TB SSD-2GB(MX570)-Full HD
لپ تاپ اچ پی مدل FD0362nia Core i5(1334U)-16GB-1TB SSD-2GB(MX570)-Full HD
5/5
لپ تاپ اچ پی مدل FD0362nia Core i5(1334U)-16GB-1TB SSD-2GB(MX570)-Full HD
ناموجود
لپ تاپ اچ پی مدل 15s-FQ5000nia Core i3(1215U)-4GB-256GB SSD-INTEL
لپ تاپ اچ پی مدل 15s-FQ5000nia Core i3(1215U)-4GB-256GB SSD-INTEL
4.5/5
لپ تاپ اچ پی مدل 15s-FQ5000nia Core i3(1215U)-4GB-256GB SSD-INTEL
ناموجود
لپ تاپ اچ پی مدل Omen 17T-CK000 Core i9(11900H)-16GB-1TB SSD-8GB(RTX3070)
لپ تاپ اچ پی مدل Omen 17T-CK000 Core i9(11900H)-16GB-1TB SSD-8GB(RTX3070)
4.7/5
لپ تاپ اچ پی مدل Omen 17T-CK000 Core i9(11900H)-16GB-1TB SSD-8GB(RTX3070)
ناموجود
لپ تاپ اچ پی مدل Victus 15 Core i7(13620H)-16GB-1TB SSD-6GB(RTX3050)
لپ تاپ اچ پی مدل Victus 15 Core i7(13620H)-16GB-1TB SSD-6GB(RTX3050)
5/5
لپ تاپ اچ پی مدل Victus 15 Core i7(13620H)-16GB-1TB SSD-6GB(RTX3050)

قیمت لپ تاپ hp، قیمت روز انواع لپتاپ اچ پی، core i3 - core i5 و core i7

لپ تاپ های HP یکی از محبوب ترین برندهای لپ تاپ در جهان هستند. این لپ تاپ ها در طیف وسیعی از مدل ها، قیمت ها و مشخصات ارائه می شوند. در این مقاله، به بررسی موضوعاتی مانند قیمت، خرید، مدل، صفحه لمسی، اطلاعات، ارتقا CPU، لوازم جانبی و بهترین لپ تاپ HP می پردازیم.


قیمت لپ تاپ HP

قیمت لپ تاپ های HP بسته به مدل، مشخصات و امکانات آن ها متفاوت است. به طور کلی، قیمت لپ تاپ های HP از حدود 10 میلیون تومان شروع می شود و تا چند میلیون تومان نیز می رسد.


خرید لپ تاپ HP

برای خرید لپ تاپ HP می توانید به مراکز فروش لوازم کامپیوتری یا فروشگاه های اینترنتی مراجعه کنید. همچنین، می توانید از نمایندگی های رسمی HP نیز خرید کنید.


مدل لپ تاپ HP را از کجا بفهمیم

برای فهمیدن مدل لپ تاپ HP، کافی است به پشت یا زیر لپ تاپ نگاه کنید. در این قسمت، مدل لپ تاپ به صورت یک کد عددی و حروفی نوشته شده است.


قیمت لپ تاپ HP صفحه لمسی

قیمت لپ تاپ های HP صفحه لمسی کمی بیشتر از لپ تاپ های معمولی است. این افزایش قیمت به دلیل وجود صفحه لمسی و امکانات اضافه است.


اطلاعات لپ تاپ HP کجاست

اطلاعات لپ تاپ HP در دفترچه راهنمای آن یا روی وب سایت HP موجود است. در دفترچه راهنمای لپ تاپ، اطلاعات فنی مانند مشخصات سخت افزاری، نرم افزارهای نصب شده و نحوه استفاده از لپ تاپ آورده شده است. همچنین، در وب سایت HP، می توانید اطلاعات مربوط به مدل لپ تاپ خود را پیدا کنید.


ارتقا CPU لپ تاپ HP

در برخی از مدل های لپ تاپ HP، امکان ارتقا CPU وجود دارد. برای ارتقا CPU لپ تاپ HP، باید از یک پردازنده سازگار با مادربرد لپ تاپ استفاده کنید. برای مشاوره رایگان در این خصوص میتوانید با شماره 02143000017 تماس بگیرید و از مشاورین فروش بانی نو در این خصوص راهنمایی بگیرید.


لوازم جانبی لپ تاپ HP

شما می توانید لوازم جانبی مختلفی مانند کیبورد، ماوس، شارژر، کابل، کیف و ... را برای لپ تاپ HP خود خریداری کنید. این لوازم جانبی می توانند کار با لپ تاپ را برای شما راحت تر کنند.


لپ تاپ HP i7

لپ تاپ های HP i7 از پردازنده های نسل هفتم اینتل استفاده می کنند. این پردازنده ها قدرت و عملکرد بالایی دارند و برای انجام کارهای سنگین مانند گیمینگ، ویرایش ویدئو و ... مناسب هستند.


لپ تاپ HP لمسی

لپ تاپ های HP لمسی از صفحه نمایش لمسی استفاده می کنند. این صفحه نمایش ها کار با لپ تاپ را راحت تر می کنند و برای کارهایی مانند تماشای فیلم، گشت و گذار در اینترنت و ... مناسب هستند.


بهترین لپ تاپ HP

بهترین لپ تاپ HP، لپ تاپی است که نیازهای شما را برآورده کند. برای انتخاب بهترین لپ تاپ HP، باید به عواملی مانند بودجه، نیازها و ترجیحات خود توجه کنید.

در ادامه، برخی از بهترین لپ تاپ های HP را معرفی می کنیم:

  • لپ تاپ اچ پی مدل Omen 17T-CK000 Core i7(11800H)-16GB-1TB SSD-8GB(RTX3070)
  • لپ تاپ اچ پی مدل Omen 16-B0003 Core i7(11800H)-32GB-1TB SSD-6GB(RTX3060)
  • لپ تاپ اچ پی مدل Omen 16-B0013 Core i7(11800H)-16GB-1TB SSD-6GB(RTX3060)
  • لپ تاپ اچ پی مدل Victus 16T-D000 Core i7(11800H)-16GB-1TB SSD-6GB(RTX3060)

Powered by Froala Editor