دسته بندی محصولات

64 کالا مرتبط
لپ تاپ مایکروسافت مدل Surface Laptop 3 Core i5(1035G7)-8GB-128GB SSD-INTEL
لپ تاپ مایکروسافت مدل Surface Laptop 3 Core i5(1035G7)-8GB-128GB SSD-INTEL
4.6/5
لپ تاپ مایکروسافت مدل Surface Laptop 3 Core i5(1035G7)-8GB-128GB SSD-INTEL
34,400,000تومان
لپ تاپ مایکروسافت مدل Surface Laptop 3 Core i7(1065G7)-16GB-256GB SSD-INTEL
لپ تاپ مایکروسافت مدل Surface Laptop 3 Core i7(1065G7)-16GB-256GB SSD-INTEL
4.2/5
لپ تاپ مایکروسافت مدل Surface Laptop 3 Core i7(1065G7)-16GB-256GB SSD-INTEL
49,100,000تومان
لپ تاپ مایکروسافت مدل Surface Laptop 4 Ryzen 5(4680U)-16GB-256GB SSD-VEGA 7
لپ تاپ مایکروسافت مدل Surface Laptop 4 Ryzen 5(4680U)-16GB-256GB SSD-VEGA 7
4.7/5
لپ تاپ مایکروسافت مدل Surface Laptop 4 Ryzen 5(4680U)-16GB-256GB SSD-VEGA 7
43,300,000تومان
لپ تاپ مایکروسافت مدل Surface Laptop Studio Core i5(11300H)-16GB-256GB SSD-INTEL
لپ تاپ مایکروسافت مدل Surface Laptop Studio Core i5(11300H)-16GB-256GB SSD-INTEL
4.3/5
لپ تاپ مایکروسافت مدل Surface Laptop Studio Core i5(11300H)-16GB-256GB SSD-INTEL
79,300,000تومان
لپ تاپ مایکروسافت مدل Surface Laptop 3 Core i7(1065G7)-32GB-1TB SSD-INTEL
لپ تاپ مایکروسافت مدل Surface Laptop 3 Core i7(1065G7)-32GB-1TB SSD-INTEL
4.8/5
لپ تاپ مایکروسافت مدل Surface Laptop 3 Core i7(1065G7)-32GB-1TB SSD-INTEL
67,200,000تومان
لپ تاپ مایکروسافت مدل Surface Book 3 Core i5(1035G7)-8GB-256GB SSD-INTEL
لپ تاپ مایکروسافت مدل Surface Book 3 Core i5(1035G7)-8GB-256GB SSD-INTEL
4.6/5
لپ تاپ مایکروسافت مدل Surface Book 3 Core i5(1035G7)-8GB-256GB SSD-INTEL
47,300,000تومان
لپ تاپ مایکروسافت مدل Surface Laptop Studio Core i7(11370H)-32GB-2TB SSD-4GB(RTX3050)
لپ تاپ مایکروسافت مدل Surface Laptop Studio Core i7(11370H)-32GB-2TB SSD-4GB(RTX3050)
4.7/5
لپ تاپ مایکروسافت مدل Surface Laptop Studio Core i7(11370H)-32GB-2TB SSD-4GB(RTX3050)
130,500,000تومان
لپ تاپ مایکروسافت مدل Surface Book 2 Core i7(8650U)-8GB-256GB SSD-2GB(GTX1050)
لپ تاپ مایکروسافت مدل Surface Book 2 Core i7(8650U)-8GB-256GB SSD-2GB(GTX1050)
4.5/5
لپ تاپ مایکروسافت مدل Surface Book 2 Core i7(8650U)-8GB-256GB SSD-2GB(GTX1050)
49,300,000تومان
لپ تاپ مایکروسافت مدل Surface Laptop 5 Core i7(1265U)-16GB-512GB SSD-INTEL-2K-Touch
لپ تاپ مایکروسافت مدل Surface Laptop 5 Core i7(1265U)-16GB-512GB SSD-INTEL-2K-Touch
4.9/5
لپ تاپ مایکروسافت مدل Surface Laptop 5 Core i7(1265U)-16GB-512GB SSD-INTEL-2K-Touch
77,300,000تومان
لپ تاپ مایکروسافت مدل Surface Laptop 4 Core i7(1185G7)-16GB-256GB SSD-INTEL
لپ تاپ مایکروسافت مدل Surface Laptop 4 Core i7(1185G7)-16GB-256GB SSD-INTEL
4.3/5
لپ تاپ مایکروسافت مدل Surface Laptop 4 Core i7(1185G7)-16GB-256GB SSD-INTEL
49,800,000تومان
لپ تاپ مایکروسافت مدل Surface Laptop 5 Core i5(1245U)-8GB-512GB SSD-INTEL-2K-Touch
لپ تاپ مایکروسافت مدل Surface Laptop 5 Core i5(1245U)-8GB-512GB SSD-INTEL-2K-Touch
4.3/5
لپ تاپ مایکروسافت مدل Surface Laptop 5 Core i5(1245U)-8GB-512GB SSD-INTEL-2K-Touch
58,800,000تومان
لپ تاپ مایکروسافت مدل Surface Laptop 4 Core i5(1135G7)-8GB-512GB SSD-INTEL
لپ تاپ مایکروسافت مدل Surface Laptop 4 Core i5(1135G7)-8GB-512GB SSD-INTEL
4.2/5
لپ تاپ مایکروسافت مدل Surface Laptop 4 Core i5(1135G7)-8GB-512GB SSD-INTEL
42,100,000تومان
لپ تاپ مایکروسافت مدل Surface Laptop 4 Core i5(1135G7)-16GB-256GB SSD-INTEL
لپ تاپ مایکروسافت مدل Surface Laptop 4 Core i5(1135G7)-16GB-256GB SSD-INTEL
4.6/5
لپ تاپ مایکروسافت مدل Surface Laptop 4 Core i5(1135G7)-16GB-256GB SSD-INTEL
45,300,000تومان
لپ تاپ مایکروسافت مدل Surface Laptop 4 Core i7(1185G7)-8GB-512GB SSD-INTEL
لپ تاپ مایکروسافت مدل Surface Laptop 4 Core i7(1185G7)-8GB-512GB SSD-INTEL
4.5/5
لپ تاپ مایکروسافت مدل Surface Laptop 4 Core i7(1185G7)-8GB-512GB SSD-INTEL
52,300,000تومان
لپ تاپ مایکروسافت مدل Surface Laptop 5 Core i7(1265U)-8GB-256GB SSD-INTEL-Touch
لپ تاپ مایکروسافت مدل Surface Laptop 5 Core i7(1265U)-8GB-256GB SSD-INTEL-Touch
5/5
لپ تاپ مایکروسافت مدل Surface Laptop 5 Core i7(1265U)-8GB-256GB SSD-INTEL-Touch
60,300,000تومان
لپ تاپ مایکروسافت مدل Surface Laptop 3 Core i5(1035G7)-16GB-256GB SSD-INTEL
لپ تاپ مایکروسافت مدل Surface Laptop 3 Core i5(1035G7)-16GB-256GB SSD-INTEL
4.1/5
لپ تاپ مایکروسافت مدل Surface Laptop 3 Core i5(1035G7)-16GB-256GB SSD-INTEL
43,100,000تومان
لپ تاپ مایکروسافت مدل Surface Laptop 5 Core i7(1265U)-8GB-512GB SSD-INTEL-2K-Touch
لپ تاپ مایکروسافت مدل Surface Laptop 5 Core i7(1265U)-8GB-512GB SSD-INTEL-2K-Touch
4.5/5
لپ تاپ مایکروسافت مدل Surface Laptop 5 Core i7(1265U)-8GB-512GB SSD-INTEL-2K-Touch
66,300,000تومان
لپ تاپ مایکروسافت مدل Surface Laptop 5 Core i7(1265U)-16GB-512GB SSD-INTEL-2K-Touch
لپ تاپ مایکروسافت مدل Surface Laptop 5 Core i7(1265U)-16GB-512GB SSD-INTEL-2K-Touch
4.5/5
لپ تاپ مایکروسافت مدل Surface Laptop 5 Core i7(1265U)-16GB-512GB SSD-INTEL-2K-Touch
76,300,000تومان
لپ تاپ مایکروسافت مدل Surface Laptop 4 Core i7(1185G7)-16GB-512GB SSD-INTEL
لپ تاپ مایکروسافت مدل Surface Laptop 4 Core i7(1185G7)-16GB-512GB SSD-INTEL
4.9/5
لپ تاپ مایکروسافت مدل Surface Laptop 4 Core i7(1185G7)-16GB-512GB SSD-INTEL
54,000,000تومان
لپ تاپ مایکروسافت مدل Surface Laptop 5 Core i5(1245U)-16GB-512GB SSD-INTEL-2K-Touch
لپ تاپ مایکروسافت مدل Surface Laptop 5 Core i5(1245U)-16GB-512GB SSD-INTEL-2K-Touch
4.6/5
لپ تاپ مایکروسافت مدل Surface Laptop 5 Core i5(1245U)-16GB-512GB SSD-INTEL-2K-Touch
68,300,000تومان
لپ تاپ مایکروسافت مدل Surface Laptop Studio Core i7(11370H)-16GB-512GB SSD-4GB(RTX3050)
لپ تاپ مایکروسافت مدل Surface Laptop Studio Core i7(11370H)-16GB-512GB SSD-4GB(RTX3050)
4.3/5
لپ تاپ مایکروسافت مدل Surface Laptop Studio Core i7(11370H)-16GB-512GB SSD-4GB(RTX3050)
98,000,000تومان
لپ تاپ مایکروسافت مدل Surface Laptop 4 Core i7(1185G7)-32GB-1TB SSD-INTEL
لپ تاپ مایکروسافت مدل Surface Laptop 4 Core i7(1185G7)-32GB-1TB SSD-INTEL
4/5
لپ تاپ مایکروسافت مدل Surface Laptop 4 Core i7(1185G7)-32GB-1TB SSD-INTEL
85,000,000تومان
لپ تاپ مایکروسافت مدل Surface Laptop 3 Core i7(1065G7)-16GB-512GB SSD-INTEL
لپ تاپ مایکروسافت مدل Surface Laptop 3 Core i7(1065G7)-16GB-512GB SSD-INTEL
4.1/5
لپ تاپ مایکروسافت مدل Surface Laptop 3 Core i7(1065G7)-16GB-512GB SSD-INTEL
54,100,000تومان
لپ تاپ مایکروسافت مدل Surface Laptop 5 Core i5(1235U)-16GB-256GB SSD-INTEL-Touch
لپ تاپ مایکروسافت مدل Surface Laptop 5 Core i5(1235U)-16GB-256GB SSD-INTEL-Touch
4/5
لپ تاپ مایکروسافت مدل Surface Laptop 5 Core i5(1235U)-16GB-256GB SSD-INTEL-Touch
58,300,000تومان

خرید لپ تاپ مایکروسافت به همراه لیست قیمت مدل‌های مختلف و مشخصات فنی و تخصصی با گارانتی معتبر + مشاوره خرید رایگان در فروشگاه اینترنتی بانی نو.