دسته بندی محصولات

597 کالا مرتبط
لپ تاپ ایسوس مدل VivoBook 15 X1504VA Core i3(1315U)-20GB-512GB SSD-IRIS-Full HD
لپ تاپ ایسوس مدل VivoBook 15 X1504VA Core i3(1315U)-20GB-512GB SSD-IRIS-Full HD
4.5/5
لپ تاپ ایسوس مدل VivoBook 15 X1504VA Core i3(1315U)-20GB-512GB SSD-IRIS-Full HD
22,600,000تومان
لپ تاپ ایسوس مدل VivoBook 15 F1504VA Core i7(1355U)-16GB-512GB SSD-INTEL-Full HD
لپ تاپ ایسوس مدل VivoBook 15 F1504VA Core i7(1355U)-16GB-512GB SSD-INTEL-Full HD
4/5
لپ تاپ ایسوس مدل VivoBook 15 F1504VA Core i7(1355U)-16GB-512GB SSD-INTEL-Full HD
35,600,000تومان
لپ تاپ ایسوس مدل VivoBook A1504ZA Core i3(1215U)-16GB-256GB SSD-INTEL-Full HD
لپ تاپ ایسوس مدل VivoBook A1504ZA Core i3(1215U)-16GB-256GB SSD-INTEL-Full HD
5/5
لپ تاپ ایسوس مدل VivoBook A1504ZA Core i3(1215U)-16GB-256GB SSD-INTEL-Full HD
21,600,000تومان
لپ تاپ ایسوس مدل ExpertBook B1502CBA Core i5(1235U)-24GB-1TB SSD-INTEL-Full HD
لپ تاپ ایسوس مدل ExpertBook B1502CBA Core i5(1235U)-24GB-1TB SSD-INTEL-Full HD
4.5/5
لپ تاپ ایسوس مدل ExpertBook B1502CBA Core i5(1235U)-24GB-1TB SSD-INTEL-Full HD
33,100,000تومان
لپ تاپ ایسوس مدل VivoBook 15 X1504VA Core i3(1315U)-20GB-256GB SSD-IRIS-Full HD
لپ تاپ ایسوس مدل VivoBook 15 X1504VA Core i3(1315U)-20GB-256GB SSD-IRIS-Full HD
5/5
لپ تاپ ایسوس مدل VivoBook 15 X1504VA Core i3(1315U)-20GB-256GB SSD-IRIS-Full HD
21,600,000تومان
لپ تاپ ایسوس مدل VivoBook 15 F1504VA Core i5(1335U)-8GB-512GB SSD-INTEL-Full HD
لپ تاپ ایسوس مدل VivoBook 15 F1504VA Core i5(1335U)-8GB-512GB SSD-INTEL-Full HD
4/5
لپ تاپ ایسوس مدل VivoBook 15 F1504VA Core i5(1335U)-8GB-512GB SSD-INTEL-Full HD
29,600,000تومان
لپ تاپ ایسوس مدل VivoBook 15 X1504ZA Core i7(1255U)-24GB-1TB SSD-IRIS-Full HD
لپ تاپ ایسوس مدل VivoBook 15 X1504ZA Core i7(1255U)-24GB-1TB SSD-IRIS-Full HD
4/5
لپ تاپ ایسوس مدل VivoBook 15 X1504ZA Core i7(1255U)-24GB-1TB SSD-IRIS-Full HD
33,600,000تومان
لپ تاپ ایسوس مدل VivoBook X1500EA Core i3(1115G4)-8GB-256GB SSD-INTEL-Full HD
لپ تاپ ایسوس مدل VivoBook X1500EA Core i3(1115G4)-8GB-256GB SSD-INTEL-Full HD
4/5
لپ تاپ ایسوس مدل VivoBook X1500EA Core i3(1115G4)-8GB-256GB SSD-INTEL-Full HD
20,000,000تومان
لپ تاپ ایسوس مدل VivoBook 15 X1502ZA Core i3(1215U)-12GB-256GB SSD-INTEL-Full HD
لپ تاپ ایسوس مدل VivoBook 15 X1502ZA Core i3(1215U)-12GB-256GB SSD-INTEL-Full HD
4.5/5
لپ تاپ ایسوس مدل VivoBook 15 X1502ZA Core i3(1215U)-12GB-256GB SSD-INTEL-Full HD
19,300,000تومان
لپ تاپ ایسوس مدل VivoBook 15 X1504VA Core i7(1355U)-8GB-512GB SSD-INTEL-Full HD
لپ تاپ ایسوس مدل VivoBook 15 X1504VA Core i7(1355U)-8GB-512GB SSD-INTEL-Full HD
4.7/5
لپ تاپ ایسوس مدل VivoBook 15 X1504VA Core i7(1355U)-8GB-512GB SSD-INTEL-Full HD
33,100,000تومان
لپ تاپ ایسوس مدل ExpertBook B1502CBA Core i5(1235U)-8GB-512GB SSD-INTEL-Full HD
لپ تاپ ایسوس مدل ExpertBook B1502CBA Core i5(1235U)-8GB-512GB SSD-INTEL-Full HD
4/5
لپ تاپ ایسوس مدل ExpertBook B1502CBA Core i5(1235U)-8GB-512GB SSD-INTEL-Full HD
29,600,000تومان
لپ تاپ ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX506HF Core i5(11400H)-16GB-1TB SSD-4GB(RTX2050)-FHD
لپ تاپ ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX506HF Core i5(11400H)-16GB-1TB SSD-4GB(RTX2050)-FHD
4.7/5
لپ تاپ ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX506HF Core i5(11400H)-16GB-1TB SSD-4GB(RTX2050)-FHD
42,100,000تومان
لپ تاپ ایسوس مدل Creator Laptop Q Q540VJ Core i9(13900H)-16GB-512GB SSD-6GB(RTX3050)-3K OLED
لپ تاپ ایسوس مدل Creator Laptop Q Q540VJ Core i9(13900H)-16GB-512GB SSD-6GB(RTX3050)-3K OLED
4.5/5
لپ تاپ ایسوس مدل Creator Laptop Q Q540VJ Core i9(13900H)-16GB-512GB SSD-6GB(RTX3050)-3K OLED
67,100,000تومان
لپ تاپ ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX506HF Core i5(11400H)-32GB-1TB SSD-4GB(RTX2050)-FHD
لپ تاپ ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX506HF Core i5(11400H)-32GB-1TB SSD-4GB(RTX2050)-FHD
4.4/5
لپ تاپ ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX506HF Core i5(11400H)-32GB-1TB SSD-4GB(RTX2050)-FHD
44,100,000تومان
لپ تاپ ایسوس مدل VivoBook 15 X1504VA Core i7(1355U)-16GB-1TB SSD-IRIS-Full HD
لپ تاپ ایسوس مدل VivoBook 15 X1504VA Core i7(1355U)-16GB-1TB SSD-IRIS-Full HD
4.4/5
لپ تاپ ایسوس مدل VivoBook 15 X1504VA Core i7(1355U)-16GB-1TB SSD-IRIS-Full HD
35,600,000تومان
لپ تاپ ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX506HC Core i7(11800H)-32GB-1TB SSD-4GB(RTX3050)-Full HD
لپ تاپ ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX506HC Core i7(11800H)-32GB-1TB SSD-4GB(RTX3050)-Full HD
4.3/5
لپ تاپ ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX506HC Core i7(11800H)-32GB-1TB SSD-4GB(RTX3050)-Full HD
54,100,000تومان
لپ تاپ ایسوس مدل VivoBook 15 X1504VA Core i7(1355U)-24GB-1TB SSD-IRIS-Full HD
لپ تاپ ایسوس مدل VivoBook 15 X1504VA Core i7(1355U)-24GB-1TB SSD-IRIS-Full HD
4.5/5
لپ تاپ ایسوس مدل VivoBook 15 X1504VA Core i7(1355U)-24GB-1TB SSD-IRIS-Full HD
36,600,000تومان
لپ تاپ ایسوس مدل TUF Gaming FA506NC Ryzen 5(7535HS)-8GB-512GB SSD-4GB(RTX3050)-FHD
لپ تاپ ایسوس مدل TUF Gaming FA506NC Ryzen 5(7535HS)-8GB-512GB SSD-4GB(RTX3050)-FHD
4/5
لپ تاپ ایسوس مدل TUF Gaming FA506NC Ryzen 5(7535HS)-8GB-512GB SSD-4GB(RTX3050)-FHD
38,200,000تومان
لپ تاپ ایسوس مدل VivoBook 15 F1504VA Core i3(1315U)-8GB-512GB SSD-INTEL-Full HD
لپ تاپ ایسوس مدل VivoBook 15 F1504VA Core i3(1315U)-8GB-512GB SSD-INTEL-Full HD
4/5
لپ تاپ ایسوس مدل VivoBook 15 F1504VA Core i3(1315U)-8GB-512GB SSD-INTEL-Full HD
23,100,000تومان
لپ تاپ ایسوس مدل VivoBook A1504ZA Core i3(1215U)-12GB-1TB SSD-INTEL-Full HD
لپ تاپ ایسوس مدل VivoBook A1504ZA Core i3(1215U)-12GB-1TB SSD-INTEL-Full HD
5/5
لپ تاپ ایسوس مدل VivoBook A1504ZA Core i3(1215U)-12GB-1TB SSD-INTEL-Full HD
23,100,000تومان
لپ تاپ ایسوس مدل VivoBook 15 X1502ZA Core i5(12500H)-16GB-1TB SSD-INTEL-Full HD
لپ تاپ ایسوس مدل VivoBook 15 X1502ZA Core i5(12500H)-16GB-1TB SSD-INTEL-Full HD
4.5/5
لپ تاپ ایسوس مدل VivoBook 15 X1502ZA Core i5(12500H)-16GB-1TB SSD-INTEL-Full HD
28,600,000تومان
لپ تاپ ایسوس مدل VivoBook 15 A1504VA Core i7(1355U)-8GB-512GB SSD-IRIS-Full HD
لپ تاپ ایسوس مدل VivoBook 15 A1504VA Core i7(1355U)-8GB-512GB SSD-IRIS-Full HD
4/5
لپ تاپ ایسوس مدل VivoBook 15 A1504VA Core i7(1355U)-8GB-512GB SSD-IRIS-Full HD
34,100,000تومان
لپ تاپ ایسوس مدل VivoBook 15 A1504VA Core i5(1335U)-16GB-1TB SSD-IRIS-Full HD
لپ تاپ ایسوس مدل VivoBook 15 A1504VA Core i5(1335U)-16GB-1TB SSD-IRIS-Full HD
5/5
لپ تاپ ایسوس مدل VivoBook 15 A1504VA Core i5(1335U)-16GB-1TB SSD-IRIS-Full HD
31,600,000تومان
لپ تاپ ایسوس مدل VivoBook 15 X1504VA Core i5(1335U)-8GB-512GB SSD-IRIS-Full HD
لپ تاپ ایسوس مدل VivoBook 15 X1504VA Core i5(1335U)-8GB-512GB SSD-IRIS-Full HD
4.2/5
لپ تاپ ایسوس مدل VivoBook 15 X1504VA Core i5(1335U)-8GB-512GB SSD-IRIS-Full HD
28,100,000تومان

قیمت لپ تاپ ایسوس

قیمت لپ تاپ ایسوس به عوامل مختلفی بستگی دارد و ایسوس گزینه‌های متنوعی را مطابق با نیاز و بودجه شما ارائه می‌دهد. ایسوس از مدل‌های مقرون‌به‌صرفه و اقتصادی تا مدل‌های قدرتمند مخصوص گیمرها را تولید می‌کند. لپ‌تاپ‌های اکونومیک ایسوس عملکرد مطلوبی را برای انجام امور روزمره، وب‌گردی و امور اداری فراهم می‌کند. سری‌های دیگر این شرکت تایوانی دارای پردازنده‌های قدرتمند، کارت‌های گرافیک اختصاصی و نمایشگرهایی با وضوح بالا هستند. توجه داشته باشید که سیستم‌ای بالاردهایسوس به خاطر ویژگی‌های برجسته و پیشرفته دارای قیمت بالاتری هستند.


ویژگی‌های لپ‌تاپ ایسوس ارزان و اقتصادی

لپ تاپ های ایسوس ارزان و اقتصادی به طور کلی دارای ویژگی های زیر هستند:

پردازنده: این لپ تاپ ها معمولا از پردازنده های Intel Celeron، Pentium یا AMD Athlon استفاده می کنند که برای کارهای روزمره مانند مرور وب، تماشای فیلم و چک کردن ایمیل مناسب هستند.

رم: این لپ تاپ ها معمولا 4 گیگابایت رم دارند. 4 گیگابایت رم برای کارهای روزمره کافی است، اما اگر قصد دارید با لپ تاپ خود کارهای سنگین تری مانند ویرایش عکس یا ویدیو انجام دهید، به رم بیشتری نیاز دارید.

حافظه ذخیره سازی: این لپ تاپ ها معمولا 128 گیگابایت حافظه SSD دارند. حافظه SSD باعث می شود لپ تاپ شما سریعتر بوت شود و برنامه ها را سریعتر اجرا کند. با این حال، 128 گیگابایت فضای ذخیره سازی زیادی نیست، بنابراین ممکن است لازم باشد از حافظه جانبی مانند کارت حافظه یا هارد اکسترنال استفاده کنید.

صفحه نمایش: این لپ تاپ ها معمولا دارای صفحه نمایش 15.6 اینچی با رزولوشن HD (1366 x 768) هستند. این کیفیت تصویر برای اکثر کارها کافی است، اما اگر به دنبال تصویری با جزئیات بیشتر هستید، باید به دنبال لپ تاپ با وضوح بالاتر باشید.

عمر باتری: عمر باتری این لپ تاپ ها معمولا 4 تا 5 ساعت است. این به شما امکان می دهد تا در طول روز بدون نیاز به شارژ کار کنید.

ویژگی های دیگر: برخی از این لپ تاپ ها ممکن است دارای ویژگی های دیگری مانند اسکنر اثر انگشت، وب کم HD یا پورت USB Type-C باشند.

قیمت: قیمت این لپ تاپ ها معمولا از 5 تا 15 میلیون تومان است.

نکاتی که باید هنگام خرید لپ تاپ ایسوس ارزان و اقتصادی به خاطر داشته باشید:

  • نیازهای خود را مشخص کنید: قبل از خرید، به این فکر کنید که برای چه کاری به لپ تاپ نیاز دارید. اگر فقط برای کارهای روزمره به لپ تاپ نیاز دارید، نیازی به خرید لپ تاپ قدرتمندی ندارید.
  • بودجه خود را تعیین کنید: لپ تاپ های ایسوس در طیف وسیعی از قیمت ها عرضه می شوند. قبل از شروع خرید، باید بودجه خود را مشخص کنید.
  • مشخصات را بررسی کنید: پس از اینکه نیازها و بودجه خود را مشخص کردید، می توانید شروع به بررسی مشخصات لپ تاپ های مختلف کنید. به پردازنده، رم، حافظه ذخیره سازی، صفحه نمایش و عمر باتری توجه کنید.
  • نظرات را بخوانید: قبل از خرید لپ تاپ، نظرات را بخوانید تا ببینید سایر کاربران چه نظری در مورد آن دارند.

امیدوارم این اطلاعات به شما در انتخاب لپ تاپ ایسوس ارزان و اقتصادی کمک کند.


لپ تاپ گیمینگ ایسوس

لپ‌تاپ گیمینگ ایسوس درواقع سیستمی قدرتمند و با طراحی زیبا است که برای هر نوع کاربری مدل مختلفی از آن ارائه شده است. اگر گیمر یا تولیدکننده‌ی محتوا هستید، سری ROG و TUF ایسوس مخصوص شما تولید شده که جزو محبوب‌ترین و قوی‌ترین لپ‌تاپ‌های ایسوس است. هر دو سری ROG و TUF برای انجام برنامه‌های سنگین و اجرای بازی‌های سنگین مناسب است.

لپ تاپ ایسوس vivobook

لپ تاپ ایسوس vivobook درواقع بخش اعظیمی از سری لپ‌تاپ‌های ایسوس هستند که در ابعاد و مشخصات فنی مختلف وارد بازار شده‌اند. لپ‌تاپ‌های سری ویووبوک ایسوس برای انجام فعالیت‌های مختلف مناسب است و می‌توانید از ان برای امور دانشجویی، دانش‌آموزی و اداری استفاده کنید. 

انواع لپ تاپ ایسوس

ایسوس درواقع انواع مختلفی از لپ‌تاپ را تولید کرده است از جمله سری پرو آرت، اکسپرت بوک، ویووبوک، راگ، زنبوک و تاف گیمینگ. دو سری راگ و تاف به صورت ویژه برای گیمرها بوده است. سری Zenbook به راحتی قابل حمل بوده و طراحی بسیار نازک و ظریفی دارند. سری پروآرت دارای لپ‌تاپ، کامپیوترهای خانگی، مانیتور و دیگر وسایل می‌باشد که بیشتر برای تولیدکنندگان محتوا مناسب خواهد بود. 


قیمت لپ تاپ ایسوس core i5

قیمت لپ تاپ ایسوس core i5 به عواملی مختلفی بستگی دارد. میزان رم یا فضای ذخیره‌‎سازی، نسل پردازنده و دیگر موارد بر قیمت لپ‌تاپ تاثیرگذار است. نوسانات بازار و بالا رفتن نرخ ارز هم یکی از دیگر عوامل موثر و مهم بر قیمت لپ تاپ ایسوس core i5 می‌باشد. برای اطلاع دقیق از قیمت‌ها می‌توانید کالا خود را سرچ کنید و در بالای صفحه محصول قیمت آن را مشاهده کنید.

به طور متوسط رنج قیمتی لپ‌تاپ‌ها با پردازنده اینتل core i5 (با نسل‌های مختلف از نسل 11 تا 13) از قیمت 26.500.000 تومان شروع و تا قیمت 45.500.000 تومان در سایت بانی‌نو موجود می‌باشد.

ارزان‌ترین لپ‌تاپ موجود در سایت بانی‌نو با سی پی یو core i5 لپ تاپ ایسوس مدل VivoBook 15 R1502ZA Core i5(1235U)-8GB-512GB SSD-IRIS-Full HD-TFT است که با قیمت 26.500.000 تومان (در تاریخ 19 اسفند 1402) به فروش می‌رسد، همچنین گرانترین لپ تاپ ایسوس با پردازنده core i5 در سایت بانی‌نو 

لپ تاپ ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX506HE Core i5(11400H)-32GB-1TB SSD-4GB(RTX3050Ti) می‌باشد که با قیمت 45.500.000 تومان (در تاریخ 19 اسفند 1402) به فروش می‌رسد. برای اطلاع از قیمت روز محصولات می‌توانید با کلیک بر روی نام محصول وارد صفحه خرید و مشاهده قیمت روز شوید.


قیمت لپ تاپ ایسوس core i7

قیمت لپ تاپ ایسوس core i7 به عوامل متعددی بستگی دارد که مهم‌ترین آن مشخصات سخت‌افزاری بوده است. از جمله مواردی مثل رم، کارت گرافیک، نوع و اندازه نمایشگر، هارد و... بر قیمت لپ‌تاپ موثر بوده است. برای اطلاع دقیق از قیمت‌ها به بالای صفحه مراجعه کنید.

نوت‌بوک‌ها با پردازنده intel Core i7 بیشتر مناسب افراد و کاربرهایی است که با نرم‌افزارهای مهندسی سطح بالا کار می‌کنند و یا نیاز به یک لپ تاپ گیمینگ مناسب دارند.

رنج قیمتی لپ‌تاپ‌ها با پردازنده‌ Intel Core i7 (در نسل‌های مختلف و در کاربری‌های مختلف) به طور متوسط، ارزانترین مدل موجود در سایت بانی نو لپ تاپ ایسوس مدل VivoBook 15 X1504ZA Core i7(1255U)-8GB-512GB SSD-IRIS-Full HD است که در حال حاضر (19 اسنفد 1402) با قیمت 30.000.000 تومان عرضه می‌شود که این محصول از سی پی یو i7 نسل 12 بهره می‌برد و گرانترین لپتاپ با این سری از پردازنده لپ تاپ ایسوس مدل TUF Gaming FX507ZI Core i7(12700H)-32GB-1TB SSD-8GB(RTX4070)-Full HD است که در سری گیمینگ TUF ایسوس تولید و به بازار ارائه شده‌است. قیمت این محصول هم‌اکنون در سایت بانی‌نو مبلغ 71.500.000 تومان (19 اسفند 1402) می باشد.

 

لپ تاپ ایسوس core i9

لپ تاپ ایسوس core i9 دارای پردازنده‌ی پر قدرت است که برای اجرای برنامه‌های سنگین مناسب است. پردازنده‌ی core i9 دارای تعداد هسته‌ها و توان خروجی بالایی می‌باشد. اگر به دنبال لپ‌تاپ قدرتمند هستید، لپ‌تاپ‌های ایسوس core i9 انتخاب مناسبی است. 

قیمت لپ تاپ i9 به واسطه سخت افزاری که روی آن قرار گرفته و ویژگی‌هایی که برندهای مختلف روی این محصولات قرار می‌دهند، متفاوت است. با این حال باید بگوییم که لپ تاپ core i9 قیمت نسبتا زیاد است. همان‌طور که گفتیم قدرت سخت‌افزاری بالای این محصولات باعث شده‌اند که قیمت بالاتری هم در مقایسه با دیگر مدل‌ها داشته باشند. برای مشاهده قیمت لپ تاپ core i9 و خرید لپ تاپ core i9 می‌توانید به سایت تکنولایف مراجعه کنید. لپ تاپ های core i9 معمولا برای اجرای بازی‌ها روی بالاترین کیفیت و پردازش‌های سه‌بعدی و کارهای گرافیکی و سینمایی و عکاسی و مهندسی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

قیمت لپ‌تاپ ایسوس core i9 با توجه به نوع، تکنولوژی ساخت سخت‌افزاری که در آن بکار گرفته شده، متفاوت است. برخی از برندها ویژگی‌های متفاوتی نسبت به سایر برندها دارند و همین موضوع نیز باعث تفاوت قیمت در این سری از محصولات می‌شود. با این حال باید توجه داشته باشیم لپ تاپ‌ با پردازنده i9 از قیمت بالایی برخوردار است. در حال حاضر ارزان‌ترین لپ‌تاپ ایسوس با سی پی یو intel core i9 لپ تاپ ایسوس مدل Creator Laptop Q Q540VJ Core i9(13900H)-16GB-512GB SSD-6GB(RTX3050)-Full HD است که در حاضر با قیمت 63.500.000 تومان در سایت بانی‌نو عرضه می‌شود، همچنین گرانترین مدل نیز  لپ تاپ ایسوس مدل Creator Laptop Q Q540VJ Core i9(13900H)-40GB-1TB SSD-6GB(RTX3050)-Full HD است که با قیمت 69.000.000 تومان در سایت بانی‌نو به فروش می‌رسد. (توجه داشته باشید قیمت‌های عنوان شده در این متن مربوط به تاریخ 19 اسفند 1402 می‌باشد).

Powered by Froala Editor