355 کالا مرتبط
گوشی موبایل شیائومی مدل POCO M5s ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل POCO M5s ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
4.1/5
گوشی موبایل شیائومی مدل POCO M5s ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
5,567,000تومان
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 12 ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 12 ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
4.5/5
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 12 ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
6,031,000تومان
گوشی موبایل شیائومی مدل  NOTE 12 ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل  NOTE 12 ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
4.2/5
گوشی موبایل شیائومی مدل NOTE 12 ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
8,790,000تومان
گوشی موبایل سامسونگ مدل GALAXY A05s ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ مدل GALAXY A05s ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
4.5/5
گوشی موبایل سامسونگ مدل GALAXY A05s ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
5,083,000تومان
گوشی موبایل سامسونگ مدل GALAXY S24 ULTRA ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ مدل GALAXY S24 ULTRA ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
5/5
گوشی موبایل سامسونگ مدل GALAXY S24 ULTRA ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
82,299,000تومان
گوشی موبایل شیائومی مدل REDMI Note 13 Pro 4G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل REDMI Note 13 Pro 4G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
4/5
گوشی موبایل شیائومی مدل REDMI Note 13 Pro 4G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
11,920,000تومان
گوشی موبایل شیائومی مدل 13C ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل 13C ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
4/5
گوشی موبایل شیائومی مدل 13C ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
5,444,000تومان
گوشی موبایل شیائومی مدل REDMI Note 13 Pro 5G ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل REDMI Note 13 Pro 5G ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
4/5
گوشی موبایل شیائومی مدل REDMI Note 13 Pro 5G ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
16,089,000تومان
iPhone 13 PRO
ناموجود
گوشی موبایل شیائومی مدل 13C ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل 13C ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
5/5
گوشی موبایل شیائومی مدل 13C ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
ناموجود
گوشی موبایل شیائومی مدل 13T ظرفیت 128 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل 13T ظرفیت 128 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
4.1/5
گوشی موبایل شیائومی مدل 13T ظرفیت 128 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
ناموجود
گوشی موبایل سامسونگ مدل GALAXY A55 ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ مدل GALAXY A55 ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
4/5
گوشی موبایل سامسونگ مدل GALAXY A55 ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
ناموجود
گوشی موبایل گوگل مدل PIXEL 8 PRO ظرفیت 128 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل گوگل مدل PIXEL 8 PRO ظرفیت 128 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
4.2/5
گوشی موبایل گوگل مدل PIXEL 8 PRO ظرفیت 128 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
ناموجود
گوشی موبایل شیائومی مدل POCO X6 ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل POCO X6 ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
5/5
گوشی موبایل شیائومی مدل POCO X6 ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
ناموجود
گوشی موبایل شیائومی مدل POCO C65 ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل POCO C65 ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
4.3/5
گوشی موبایل شیائومی مدل POCO C65 ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
ناموجود
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 MINI ظرفیت 512 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 MINI ظرفیت 512 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
4.9/5
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 MINI ظرفیت 512 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
ناموجود
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 PRO BA ظرفیت 256 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 PRO BA ظرفیت 256 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
4.6/5
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 PRO BA ظرفیت 256 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
ناموجود
گوشی موبایل سامسونگ مدل GALAXY A55 ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ مدل GALAXY A55 ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
5/5
گوشی موبایل سامسونگ مدل GALAXY A55 ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
ناموجود
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 ZAA ظرفیت 256 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 ZAA ظرفیت 256 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
4.5/5
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 ZAA ظرفیت 256 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
ناموجود
گوشی موبایل شیائومی مدل Xiaomi 14 ظرفیت 512 گیگابایت و رم 16 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Xiaomi 14 ظرفیت 512 گیگابایت و رم 16 گیگابایت
4.9/5
گوشی موبایل شیائومی مدل Xiaomi 14 ظرفیت 512 گیگابایت و رم 16 گیگابایت
ناموجود
گوشی موبایل شیائومی مدل POCO M4 PRO 5G ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل POCO M4 PRO 5G ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
4.7/5
گوشی موبایل شیائومی مدل POCO M4 PRO 5G ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
ناموجود
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 14 PLUS ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 14 PLUS ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
4.1/5
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 14 PLUS ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
ناموجود
گوشی موبایل شیائومی مدل POCO C40 ظرفیت 32 گیگابایت و رم 3 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل POCO C40 ظرفیت 32 گیگابایت و رم 3 گیگابایت
4.8/5
گوشی موبایل شیائومی مدل POCO C40 ظرفیت 32 گیگابایت و رم 3 گیگابایت
ناموجود
گوشی موبایل شیائومی مدل POCO F4 ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل POCO F4 ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
4.8/5
گوشی موبایل شیائومی مدل POCO F4 ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
ناموجود
گوشی موبایل سامسونگ مدل GALAXY A54 ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ مدل GALAXY A54 ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
4.4/5
گوشی موبایل سامسونگ مدل GALAXY A54 ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت

قیمت روز گوشی موبایل

خرید گوشی یکی از مهم‌ترین تصمیماتی است که افراد در زندگی روزمره خود می‌گیرند. امروزه با توجه به پیشرفت تکنولوژی و آنلاین شدن بسیاری از کسب و کارها و همچنین امکان انجام کارهای بانکی و سایر مسائل مهم روزانه، اهمیت گوشی موبایل دو چندان شده است. قیمت گوشی یکی از مهم‌ترین عواملی است که در این تصمیم‌گیری تأثیرگذار است. تغییرات نرخ ارز و تعرفه واردات گوشی، تأثیر بسزایی روی قیمت روز موبایل دارد. بنابراین، پیدا کردن مرجعی که آخرین قیمت گوشی را در لحظه اعلام کند، بسیار مهم است.

فروشگاه اینترنتی بانی نو لیست قیمت گوشی های موبایل را در تنوع بالا و قیمت مناسب ارائه می‌دهد. شما در صفحه محصول میتوانید مشخصات کامل محصول و تصاویر محصولات را مشاهده کنید،ما در کنار ارائه قیمت لحظه‌ای گوشی موبایل می توانید بررسی محصول را مطالعه نمایید و در صورت نیاز به هرگونه سوال یا راهنمایی در خصوص قیمت گوشی یا مشخصات آن با کارشناسان مجموعه در ارتباط باشید.

در بخش دسته‌بندی گوشی‌های موبایل می‌توانید به صورت آنلاین و با قیمت‌ مناسب، گوشی های محبوب و برندهای معتبری را برای خرید انتخاب کنید.


قیمت امروز گوشی موبایل

خرید اینترنتی گوشی موبایل یکی از روش‌های محبوب خرید گوشی در سال‌های اخیر است. این روش مزایای بسیاری دارد، اما چالش‌هایی نیز پیش روی آن قرار دارد.

یکی از چالش‌های مهم خرید اینترنتی گوشی موبایل، اختلاف قیمت گوشی‌های موبایل در فروشگاه‌های مختلف است. این اختلاف قیمت می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی مانند برند، مدل، مشخصات فنی، نوسانات ارزی و عرضه و تقاضا و نوع گارانتی محصول در بازار باشد.

خرید اینترنتی گوشی موبایل می‌تواند تجربه‌ای لذت‌بخش و مقرون‌به‌صرفه باشد. با رعایت نکاتی شامل فروشگاهی که از آن قصد خرید دارید، نوع پشتیبانی، گارانتی گوشی موبایل، قیمت، بررسی دقیق مشخصات فنی گوشی موبایل می‌توانید از این تجربه نهایت لذت را ببرید.

برای تجربه یک خرید اینترنتی موفق، ما به شما پیشنهاد می کنیم برای اطلاع از قیمت گوشی در لحظه و به روز به وب سایت ها یا مراجع معتبر در حوزه خرید و فروش گوشی موبایل مراجعه کنید تا از لیست قیمت گوشی روز اطلاع داشته باشید و به راحتی و با لذت خرید خود را انجام دهید.

گوشی‌های موبایل معمولاً در سه گروه ارزان یا اقتصادی، میان رده و بالارده تقسیم بندی می شوند.

گوشی های ارزان و کارآمد معمولاً از تنوع خوبی هم برخوردار هستند و به همین دلیل ممکن است شما را در انتخاب دچار سردرگمی کنند، به همین دلیل پیشنهاد می‌کنیم هنگام انتخاب گوشی موبایل به موارد زیر توجه کنید تا یک خرید مطمئن‌تر را تجربه کنید.

  • صفحه نمایش: صفحه نمایش یکی از مهم ترین ویژگی های یک گوشی هوشمند است. گوشی های ارزان و کارآمد معمولاً دارای صفحه نمایش با کیفیت Full HD+ هستند که برای تماشای فیلم، بازی و انجام کارهای روزمره مناسب است.
  • پردازنده: پردازنده یکی دیگر از مهم ترین ویژگی های یک گوشی هوشمند است. گوشی های ارزان و کارآمد معمولاً دارای پردازنده های میان رده هستند که برای انجام کارهای روزمره و حتی برخی از بازی های سبک مناسب است.
  • دوربین باکیفیت: دوربین یکی از ویژگی های مهم دیگر یک گوشی هوشمند است. گوشی های ارزان و کارآمد معمولاً دارای دوربین های چندگانه با سنسورهای اصلی 48 تا 64 مگاپیکسلی هستند که برای عکاسی و فیلمبرداری مناسب است.
  • باتری با ظرفیت بالا: باتری یکی دیگر از ویژگی های مهم یک گوشی هوشمند است. گوشی های ارزان و کارآمد معمولاً دارای باتری با ظرفیت 5000 تا 6000 میلی آمپر ساعت هستند که برای استفاده روزمره مناسب است.


لیست قیمت گوشی موبایل

لیست قیمت گوشی موبایل لحظه ای را در هر زمان می‌توانید در فروشگاه اینترنتی بانی نو مشاهده نمایید. تمام تلاش ما علاوه بر بروز نگه داشتن لیست قیمت گوشی، ارائه قیمت‌های مناسب و مقرون به صرفه است. بنابراین اگر قصد خرید اینترنتی گوشی موبایل را دارید، پیشنهاد می‌کنیم لیست قیمت گوشی سایت بانی نو را مشاهده نمایید.


تاثیر برند در قیمت گوشی

قیمت گوشی موبایل در برندهای مختلف متفاوت است. از دلایل مختلف تفاوت قیمت‌ها علاوه بر مشخصات فنی گوشی، می‌توان به نوع برند، کیفیت ساخت، نوع گارانتی و همچنین سفارش ساخت قاره‌ای یا منطقه‌ای سازنده اشاره کرد.

در صفحه دسته بندی خرید گوشی موبایل، مجموعه‌ای از گوشی های موبایل مختلف را ارائه می‌دهیم. از محبوب‌ترین گوشی‌های آیفون و گوشی‌های هوشمند اندرویدی باکیفیت از برندهای معتبری همچون سامسونگ، شیائومی، ناتینگ‌فون و موتورولا تا تلفن‌های همراه میان‌رده و بودجه محدود، همه را در این صفحه پیدا خواهید کرد.

.هر محصول را با جزئیات کامل، عکس‌های باکیفیت و مشخصات فنی دقیق ارائه می‌دهیم تا بتوانید به راحتی بهترین تصمیم برای خرید را بگیرید. همچنین میتوانید از راهنمای خرید بهترین گوشی ما کمک بگیرید.


قیمت گوشی آیفون

قیمت گوشی آیفون در ایران به عوامل مختلفی از جمله نوسانات ارزی، عرضه و تقاضا در بازار و مدل و ظرفیت حافظه گوشی بستگی دارد. در حال حاضر، قیمت گوشی های آیفون در ایران بسیار بالا است و به همین دلیل، بسیاری از افراد از خرید آن صرف نظر می کنند.

قیمت گوشی آیفون


در ادامه، به بررسی عوامل موثر بر قیمت گوشی آیفون در ایران می پردازیم:

نوسانات ارزی

یکی از مهم ترین عوامل موثر بر قیمت گوشی آیفون در ایران، نوسانات ارزی است. با افزایش قیمت دلار، قیمت گوشی های آیفون نیز افزایش می یابد. این افزایش قیمت می تواند بسیار چشمگیر باشد و قیمت گوشی های آیفون را تا چندین برابر افزایش دهد.

عرضه و تقاضا در بازار

عامل دیگر موثر بر قیمت گوشی آیفون در ایران، عرضه و تقاضا در بازار است. اگر تقاضا برای گوشی های آیفون بیشتر از عرضه باشد، قیمت این گوشی ها افزایش می یابد. این افزایش قیمت می تواند ناشی از عوامل مختلفی مانند محبوبیت برند آیفون، جدید بودن مدل گوشی یا کمبود عرضه گوشی در بازار باشد.

مدل و ظرفیت حافظه گوشی

مدل و ظرفیت حافظه گوشی نیز از عوامل موثر بر قیمت گوشی آیفون در ایران است. گوشی های آیفون در مدل های مختلفی عرضه می شوند و هر مدل دارای قیمت متفاوتی است. همچنین، گوشی های آیفون با ظرفیت حافظه های مختلف نیز عرضه می شوند و قیمت گوشی های با ظرفیت حافظه بالاتر نیز بیشتر است.

در حال حاضر، قیمت گوشی های آیفون در ایران بسیار بالا است و به همین دلیل، بسیاری از افراد از خرید آن صرف نظر می کنند. با این حال، برخی از افراد نیز هستند که به دلایل مختلف مانند علاقه به برند آیفون، جدید بودن مدل گوشی یا داشتن امکانات خاص گوشی های آیفون، حاضر به پرداخت قیمت های بالا برای خرید این گوشی ها هستند.


قیمت گوشی سامسونگ

قیمت گوشی سامسونگ در ایران نیز به عوامل مختلفی از جمله نوسانات ارزی، عرضه و تقاضا در بازار و مدل و ظرفیت حافظه گوشی بستگی دارد. در حال حاضر، قیمت گوشی های سامسونگ در ایران نیز بسیار بالا است و به همین دلیل، بسیاری از افراد از خرید آن صرف نظر می کنند.

قیمت گوشی سامسونگ


همچنین  نوسانات ارزی، عرضه و تقاضا در بازار و مدل و مشخصات‌فنی گوشی‌ها نیز همانند سایر برندها در قیمت گوشی های موبایل سامسونگ تاثیر گذار است.


کیفیت و قابلیت

ما محصولات را با قیمت مناسب همراه با کیفیت بالا و گارانتی معتبر ارائه می‌دهیم. همچنین تیم پشتیبانی و مشاورین ما آماده پاسخگویی به سؤالات شما هستند. 

همه محصولات از برندهای مطرح و با سابقه‌ای مانند گوشی های آیفون، سامسونگ، شیائومی، ناتینگ فون و موتورولا را در سبد محصولاتمان ارائه می‌دهیم  تا مطمئن شوید که موبایلی که خریداری می کنید از بین انواع مدل‌ها انتخاب شده است و دارای عملکرد برتر، دوام 

.بالا و طراحی زیباست


قیمت و تخفیفات

ما متعهد هستیم که بهترین قیمت‌ را برای محصولاتمان ارائه دهیم. با توجه به رقابت فشرده در بازار موبایل، ما تخفیفات و پیشنهادهای ویژه ای را به شما ارائه می دهیم تا بتوانید موبایل مورد نظر خود را با بهترین قیمت خریداری کنید. همچنین می‌توانید با مراجعه 

.به صفحه اصلی سایت از تخفیفات و پیشنهادهای ویژه ما مطلع شوید


خرید آنلاین و امن

فروشگاه ما به شما امکان خرید آنلاین و امن را می دهد. با استفاده از سیستم پرداخت امن و روش های معتبر مانند پرداخت اینترنتی، شما می توانید به راحتی محصول مورد نظر خود را سفارش دهید و به صورت امن و ایمن از خرید خود لذت ببرید. همچنین، تحویل سریع و قابل اعتماد محصولات توسط تیم ما انجام می شود.در نتیجه، با انتخاب دسته بندی موبایل در فروشگاه آنلاین بانی‌نو، شما می توانید به راحتی موبایلی را که با نیازها و سلیقه شما هماهنگ است، انتخاب کنید و با اطمینان خاطر از خرید خود لذت ببرید.

!به ما بپیوندید و تجربه خرید آنلاین را با ما تجربه کنید

Powered by Froala Editor